Category Archives: Ludwig von Mises

The Anti-Capitalistic Mentality

За Лудвиг фон Мизес съм чувал много, но за първи път се навих да прочета негова книга. В доста кратките 88-те страници авторът е изложил почти всичко, което трябва да знае всеки за капитализма и анти-капиталистическото мислене, така модерно в наши дни. През цялото време авторът без свенливост спори директно с аргументите на социалистите и