The Problems of Mathematics

Ако някога е имало златна епоха на математиката, то това е сега. За последните 3о години сме научили повече математика отколкото през последните 3000 години, и по целия свят кипи трескава работа.

Наистина, нещата не изглеждат по този начин – в крайна сметка математиката, която се учи в училище е на повече от 300 години! Това е точно поради факта, че в математиката всяко научено нещо и всеки решен проблем си остават решени.

Докато физическата теория, разработена от Нютон отстъпи мястото си на теорията на относителността на Айнщайн, математиката разработена от него – математическият анализ – остава все така валидна и използвана, вече близо 300 години.

Математиката е най-мощният метод за трансфер на идеи между клоновете на науката. В това авторът ще ви убеди доста бързо, а цялата книга е изпъстрена с примери за приложенията на математиката в реалния живот.

Особено впечатляваща е идеята за цифровият слънчев часовник, както и за най-добрата наредба на портокали, теорията на хаоса е интересно засътъпена, а теорията на възлите ще ви позволи да разбирате едни от най-бруталните вицове в математиката.

Приятно книжле, добра добавка и доста по-широкопрофилна от Why Beauty is Truth, макар да страда от това че е писана по-рано и някои от теоремите още не са били доказани.

Чакам с нетърпение следващата му книга!

Свалете от тук

No Comments

Вашият коментар

Your email is never shared.Required fields are marked *