Monthly Archives: февруари 2011

The Problems of Mathematics

Ако някога е имало златна епоха на математиката, то това е сега. За последните 3о години сме научили повече математика отколкото през последните 3000 години, и по целия свят кипи трескава работа. Наистина, нещата не изглеждат по този начин – в крайна сметка математиката, която се учи в училище е на повече от 300 години!