The Black Swan

Животът ни се командва от случайността повече, отколкото смеем да си признаем. И то не просто от предвидимите случайни явления, като изпускането на автобуса или загубата на покер.

Цялата книга се върти около катастрофичните събития (и положителни, и отрицателни), които не само, че се случват често, имат огромен ефект върху кумулативния резултат, а на всичкото отгоре сме предразположени към това да ги игнорираме дори тогава, когато не трябва.

Основната теза на автора е, че в следствие на историческите особености на развитието на икономиката, в момента особено много се разчита на нанеадекватни иконометрични модели, които не отчитат реалистично влиянието на катастрофичните явления. За илюстрация как това не е специфично само за икономистите, авторът разглежда много други области и дава много примери за експерименти, при които се оказва, че хората са не само много зле интуитивно в оценяването на неизвестни величини, но и сами не го осъзнават.

Ключовата дума която авторът използва е „гаусово“ разпределени случайни величини, повече от психологически причини (много икономисти са чували за гаусовото разпределение и ще направят връзката) и как е неправилно математици да командват парада в икономиката, но реално борбата му е насочена в убеждаването колко опасно е сляпото прилагане на неадекватните модели. В епилога авторът все пак изяснява, че не твърди че математиката е безполезна, а че трябва да се използва внимателно и с разбиране, което, уви, не се случва на практика.

Аз лично бях запленен и от идеята за f*** you money, тоест пари, които ти позволяват да изкрещиш f*** you преди да затвориш слушалката.

Забележките са по-скоро козметични и семантични, както и че на моменти книгата е прекалено дълга и пространна. За нещастие обаче съм чел статии, в които авторите очевидно са чели The Black Swan без разбиране.

Книгата е доста полезна, и според мен задължително четиво за всеки икономист, финансов математик, трейдър, а е полезна с изчерпателните си примери изобщо за всеки.

Свали от тук.

2 Comments

Вашият коментар

Your email is never shared.Required fields are marked *