Is the universe around us a figment of our imagination? Or are our
minds figments of reality?

Figments of Reality: The Evolution of the Curious Mind

Представете си себе си, гледайки екрана и кефейки се на голямата буква в началото на текста и възмущавайки се на саморефериращото се изречение и страдайки от илюзията за свободна воля. А всъщност на най-ниско ниво (засега поне)  една вълнова функция еволюира съгласно уравнението на Шрьодингер.

Mежду тези две нива е ant country, до момента неразчертаната на никоя карта, но напълно реална, причинно-следствена връзка между тези два свята.

Иън Стюарт и Джак Коен разказват как можем да обясним еволюцията на разума чрез контекстуалистичната гледна точка. Те се стремят да се справят с комплексността и комплицитността в контекста на мястото, където възниква, за разлика от редукционистката гледна точка на разбиване на парченца и гледане кое как работи поотделно.

В по-голямата част на книгата разказват как сме възникнали, различните текущи спорове в еволюционната биология от рода на кое е първото, яйцето или кокошката (всъщност е пилето, при това подплатено с аргументи!), възникването на различни „привилегии“ като яйцето, матката, гнездото, та до еволюцията на интелекта, след това разума и в крайна сметка екстелигентността (нещо като култура, но по-така).

Особено интересна е последната глава, в която разясняват що е то свободната воля и има ли то почва у нас, от гледна точка на нашата детерминистична вселена. Разказват в достатъчно детайли глупавите отговори на този въпрос, че свободната воля се крие в неопределеността на квантова механика (и особено причината да са глупави), и предлагат смислените според тях алтернативи.

Задължително четиво за всеки, който иска аргументирано да коментира разума и когнитивните процеси, които, по-често отколкото ни се иска, пренебрегваме.

Свалете от тук

No Comments

Вашият коментар

Your email is never shared.Required fields are marked *